Jobs in Norway


Harstad

Prosjekt- og Porteføljestyrer

Location: Harstad ID: HQ00007397
Prosjekt- og Portefjøestyrer - Bistå Prosjektsjef ift. å sikre kvalitet i beslutningsprosessene herunder forberede og fasilitere Beslutningsmøte Prosjekter BMP . - Styre porteføljen av prosjekter i samarbeid med Prosjektsjef Porteføljeanalyser.
Apply for job