Jobs in Norway


Hammerfest

Senior Engineer Electrical

Location: Hammerfest ID: HQ00008212
Senior Engineer Electrical - Studier og realisering av store og små prosjekter - Detalj prosjektering innen elkraft og utarbeide dokumentasjon - Egenkontroll og disiplinkontroll - Leverandøroppfølging - Tilbudsarbeid - Disiplinansvarlig i prosjekter
Apply for job

Senior Engineer Instrument

Location: Hammerfest ID: HQ00008211
Senior Engineer Instrument - Studier og realisering av store og små prosjekter - Detalj prosjektering innen instrument og utarbeide dokumentasjon - Egenkontroll og disiplinkontroll - Leverandøroppfølging - Disiplinansvarlig i prosjekter - Utføre
Apply for job