Jobs in Norway


Hammerfest

HMS Rådgivere (8 prs - Rot)

Location: Hammerfest ID: HQ00008437
HMS Rådgivere 8 prs - Rot - Overvåke HMS utøvelse av alle involverte på site - Være pådriver og faglige støtte til revisjons stans ledelse i HMS relaterte saker - Koordinere implementere og opprettholde iniativ for å fremme HMS på anlegget.
Apply for job

Engineer Electro

Location: Hammerfest ID: HQ00008420
Engineer Electro - Technical responsible engineer for electrical equipment - Maintenance program condition based monitoring and maintenance preventive maintenance - Technical documentation Technical evaluation of integrity - Technical support to modification
Apply for job

MC Ingeniør E&I

Location: Hammerfest ID: HQ00008380
MC Ingeniør E&I - Oppfølging av status i Procosys - Kontinuerlig følge opp kvalitet på installasjonsaktivitetene - Identifisere ev. kvalitetsproblmer anbefale løsnigner / forbeddringer og overvåke korrektive tiltak - Kontinuerlig oppdatering av
Apply for job

MC engineer

Location: Hammerfest ID: HQ00008379
MC engineer - Felting - mekaniske og piping - MC utsjekk av installert utstyr Kvalifikasjoner: - Bachelor eller høyere innen mekaniske fag - Lang relevant erfaring kan oppveie manglende formell kompetanse - Erfaring med bruk av Aibel og Equinors datasystemer
Apply for job

Admin personell

Location: Hammerfest ID: HQ00008327
Admin personell - Mottak av personell til TA20. Informere om bosted/jobb/kurs etc. - To personer på vaktordning. - Må ha lokalkunnskap til Melkøya og Hammerfest. - Skal ikke ha fysisk kontorsted hos Aibel. All dokumentasjon handles av adm.coordinator
Apply for job