Jobs in Norway


Brevik

Commisioning - Svarte disipliner

Location: Brevik ID: HQ00005621
Commisioning - Svarte disipliner - Utarbeide commisioning prosedyrer for sorte fag Kvalifikasjoner: - Må ha jobbet med utvikling av Commissioning prosedyrer - Må ha kjennskap til Equinor Statoil systemer STID Procosys
Apply for job