Jobs in Norway


Bergen

Electrical senior engineer

Location: Bergen ID: HQ00008385
Electrical senior engineer - Detail engineering electrical system including drawing and documentation in different phases. - Work preparation issue work packages - Internal control and discipline control of drawing and documents - Vendor follow up including
Apply for job

Electrical engineer

Location: Bergen ID: HQ00008384
Electrical engineer - Detail engineering electrical system including drawing and documentation in different phases. - Work preparation issue work packages - Internal control and discipline control of drawing and documents - Vendor follow up including
Apply for job

EIT Area CAD operator

Location: Bergen ID: HQ00008383
EIT Area CAD operator - 3D modelling in E3D/PDMS EIT layout - Produce EIT drawings and revise existing drawings/doc. - Self-check and discipline check for drawings and documents - 3D modellering i PDMS/E3D - Implement vendor information in 3D model
Apply for job

Senior Sikkerhetsingeniører

Location: Bergen ID: HQ00008335
Senior Sikkerhetsingeniører - Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for teknisk sikkerhet i egne prosjekter samt bistand og samarbeid i disiplinen. - Eksempel på ansvarsområder i studie- og prosjekteringsfase av prosjekter i vedlikeholds- og modifikasjonsavtalen:
Apply for job

Instrument Senior Engineer

Location: Bergen ID: HQ00008210
Instrument Senior Engineer - Delta i studier og realiseringsprosjekter i rammeavtalen - Detaljprosjektering og estimering innen instrumentering - Utarbeidelse av dokumentasjon og tegninger som Cause&Effect System Control Diagrams Loopdiagram for prosess-
Apply for job

Engineer / Senior Engineer Automation

Location: Bergen ID: HQ00007938
Engineer / Senior Engineer Automation - Detalj prosjektering/engineering automasjon inkludert egenkontroll og disiplinkontroll - Utarbeide dokumentasjon/tegninger/blokkskjema i både små oppdrag studier og realisering av større EPCI prosjekter - Utarbeide
Apply for job

Senior elektro ingeniør faglig lead

Location: Bergen ID: HQ00007600
Senioringeniør Elektro/faglig lead -Ansvarlig for leveranser innen elektrodisiplinen i tilbud studier og gjennomføringsprosjekter. - Ansvarlig for estimering og planlegging av arbeidsomfang innen elektro disiplinen. - Utarbeide designunderlag
Apply for job