Jobs


Bergen

Elektro Ingeniør

Location: Bergen ID: HQ00005116
Elektro Ingeniør - Utarbeide designunderlag og oppdatere tegningsunderlag - Utarbeide underlag og arbeidspakker for offshore innstallasjon - Utarbeide teknisk spesifikasjon for innkjøp - Bestilling og oppfølging av nødvendig materiell pakkeinnkjøp
Apply for job

Senior Engineer Automasjon

Location: Bergen ID: HQ00005110
Senior Engineer Automasjon - Prosjektingeniør Automasjon inkludert deltagelse i studier - Evaluere disiplinens arbeidsomfang og estimere jobber - Detalj prosjektering f.eks. SAS TCS brønner etc - Utarbeide jobbpakker og følge opp leveranser - Disiplinsjekk
Apply for job

Senior Engineer Electrical

Location: Bergen ID: HQ00005109
Senior Engineer Electrical - Prosjektingeniør elektro som i hovedsak skal jobbe med detalj engineering beregninger og tegninger - Jobbe selvstendig som ansvarlig prosjektingeniør på prosjekt - Utarbeide jobbpakker utføre studie arbeid - Egenkontroll
Apply for job

Pipe Support Designer PDMS

Location: Bergen ID: HQ00005079
Pipe support designer PDMS -Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen -Design av rørstøtter ved bruk av PDMS modell -Produksjon av tegningsunderlag -Utarbeide material lister MTO og underlag for innkjøp -Utarbeide underlag
Apply for job

Senior SAS Engineer

Location: Bergen ID: HQ00005041
Senior SAS Engineer SAS engineer with responsibility towards MMO SAS design. Creation of SCD C&E and Functional descriptions on various process and utility systems Qualifications Experiences from MOD projects SAP TIME Offshore Course Location:
Apply for job

Senior Piping Engineer PDMS

Location: Bergen ID: HQ00005040
Senior Piping Engineer PDMS The role holder is responsible for -The overall performance of engineering discipline activities and deliverables in the Modification Task such as: -Layout -Design development and detail engineering -Shop engineering
Apply for job

Electrical Engineer

Location: Bergen ID: HQ00005039
Electrical Engineer Follow up electrical deliverables for multidiscipline packages. Update documentation and electrical register in databases. Qualifications Electrical engineer offshore installations TIME STID Norwegian Offshore Course Location:
Apply for job

Senior Piping Engineer PDMS

Location: Bergen ID: HQ00004936
Senior Piping Engineer PDMS The role holder is responsible for -The overall performance of engineering discipline activities and deliverables in the Modification Task such as: -Layout -Design development and detail engineering -Shop engineering and
Apply for job