Jobs in Norway


Bergen

Prosjektleder

Location: Bergen ID: HQ00006467
Prosjektleder - Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er ivaretatt i alle faser av gjennomføringen og i valg av teknisk løsning - Organisere og gjennomføre oppstartsprosess for prosjekt/oppdrag ihht. gjeldende
Apply for job

Senior Engineer Drilling and Well Operations

Location: Bergen ID: HQ00006438
Senior Engineer Drilling and Well Operations - The drilling and well engineer will be constructing wells in the WCP planning and execution phase. - The D&W engineer must be dedicated to HSE and quality have focus on performance and aim for continuous
Apply for job

Pipe support ingeniør/designer PDMS

Location: Bergen ID: HQ00006429
Pipe support ingeniør/designer PDMS - Estimering av eget arbeidsomfang. - Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen og levere teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner. - Selvstendig modellere rørføring og supports i PDMS
Apply for job

ETL / Studieleder VEM

Location: Bergen ID: HQ00006318
ETL / Studieleder VEM ETL/Studieleder innenfor VEM kontrakten vil ha følgende arbeidsoppgaver: -Ansvarlig for å lede og styre tildelt engineering- og/eller studie team -Kunne ta multidiscipline roller I studier -Ansvarlig for grensesnitt mot eksterne
Apply for job

Mekanisk Kompressor Ingeniør

Location: Bergen ID: HQ00006300
Mekanisk Kompressor Ingeniør - Studie- og prosjekteringsoppgaver - Utarbeidelse av tekniske forespørsler for mekanisk utstyr - Oppfølging av leverandør og leverandørdokumentasjon - Møtevirksomhet og input til Kvalifikasjoner: Bachelor eller
Apply for job

Senior Piping Ingeniør - PDMS

Location: Bergen ID: HQ00006299
Senior Piping Ingeniør - PDMS - Piping design & layout i PDMS - Offshorebefaring for utarbeidelse av design med hovedvekt på layout - Input til studierapport - Utarbeidelse av MTO/MEL - Utarbeidelse av arbeidspakker for prefabrikasjon og installasjon
Apply for job

Senior Struktur Ingeniør - PDMS

Location: Bergen ID: HQ00006298
Senior Struktur Ingeniør - PDMS - Utarbeidelse av struktur design og tegninger ved bruk av PDMS design og draft - Oppdatere struktur tegninger i Microstation og PixEdit - Strukturdesign i Cloudworx - Offshore feltbefaring - Utarbeidelse av arbeidspakker
Apply for job

Senior Engineer Prosess

Location: Bergen ID: HQ00006260
Senior Engineer Prosess - Utarbeidelse av for UFD PFD og P&ID - Dimensjonering av prosessutstyr - Prosessimuleringer - Tegning av prosessdokumentasjon P&ID - Utarbeidelse av dokumentasjon og rapporter Kvalifikasjoner: - Bachelor- eller master-
Apply for job

CAD Operator

Location: Bergen ID: HQ00006259
CAD Operator - Produsere nye og revidere eksisterende 2D tegninger og dokumenter for prosess eks. Process & Piping Diagram P&ID Cause & Effect C&E Flow Diagram datablader og manualer - Re-tegning av P&ID - Revidere eksisterende 2D tegninger for
Apply for job

Senior Engineer, High and low Voltage

Location: Bergen ID: HQ00006242
Senior Engineer High and low Voltage Engineering/rebuild of LV and HV sw.board etc. Engineering of work packages and follow-up of work and subcontractor documentation and as-built. Work planning. Qualifications: BSc Electrical Engineering or simular
Apply for job

Instrument engineer - rotating equipment

Location: Bergen ID: HQ00006241
Instrument engineer - rotating equipment Discipline responsible Instrument engineer towards the water injection pump and other rotating equipment& 39 s. Qualifications: Experience from SAS modifications with client Equinor. Preferred experience with
Apply for job

Fire and Gas instrument engineer

Location: Bergen ID: HQ00006240
Fire and Gas instrument engineer Ability to specify dimension and apply correct Fire & Gas detectors and Fire & Gas detection system. Ability to choice the correct detector type number of detectors and location. Ability to provide necessary support
Apply for job

Senior Electrical Analysis Engineer

Location: Bergen ID: HQ00006239
Senior Electrical Analysis Engineer Electrical analysis in O&G projects Qualifications: Extensive experience with analytical programs such as Paladin Design Base EDSA and FEBDOK Relevant experience from offshore facilities Analytical experience
Apply for job

Senior SAS Engineer

Location: Bergen ID: HQ00006201
Senior SAS Engineer SAS engineer with work task towards control of electrical switchboards. Qualifications Experience from SAS modifications with client Equinor. Experience with Siemens S7 PDSS SAS system and Siemens S404 switchboards. Minimum 2 years
Apply for job

Workprep - Electro

Location: Bergen ID: HQ00006200
Workprep - Electro Develop feasible technical solutions order materials for the implementation and create documentation.Preparation of work packages. Updating StidEle. Qualifications: Should know TIME and MIPS and be familiar with SAP and PDMS Offshore
Apply for job

Safety and Environment Engineer

Location: Bergen ID: HQ00006183
Safety and Environment Engineer Senior Technical Safety Engineer General work for the HSE In Design discipline in both study phases and detail engineering. This can be but not limited to : Safety Equipment Miscellaneous Safety Drawings Plot Plans
Apply for job

Senior Technical Safety Engineer

Location: Bergen ID: HQ00006182
Senior Technical Safety Engineer Senior Technical Safety Engineer General work for the HSE In Design discipline in both study phases and detail engineering. This can be but not limited to : Safety Equipment Miscellaneous Safety Drawings Plot Plans
Apply for job

Senior Ingeniør Automasjon

Location: Bergen ID: HQ00006074
Senior Ingeniør Automasjon - Prosjektingeniør Automasjon inkludert deltagelse i studier og FEED - Evaluere disiplinens arbeidsomfang og estimere jobber - Detalj prosjektering - Utarbeide jobbpakker og følge opp leveranser - Disiplinsjekk av studier
Apply for job

Senior Ingeniør Elektro

Location: Bergen ID: HQ00006073
Senior Ingeniør Elektro - Detalj prosjektering/engineering elektro og utarbeide dokumentasjon - Utarbeide jobbpakker - Egenkontroll av tegninger og dokumenter - Leverandøroppfølging - Utføre endringer/oppdateringer i kunderelaterte og interne
Apply for job

Senior Ingeniør Elektro

Location: Bergen ID: HQ00006072
Senior Ingeniør Elektro - Delta i konsept FEED studier og tilbudsarbeid - Detalj prosjektering/engineering elektro i større EPCI prosjekter og modifikasjoner - Utarbeide dokumentasjon jobbpakker og lage prosedyrer beskrivelser for arbeids utførelse
Apply for job

Senior-/Overingeniør Elektro

Location: Bergen ID: HQ00006071
Senior-/Overingeniør Elektro - Delta i konsept FEED studier og tilbudsarbeid - Detalj prosjektering/engineering elektro i større EPCI prosjekter og modifikasjoner - Utarbeide dokumentasjon jobbpakker og lage prosedyrer beskrivelser for arbeids utførelse
Apply for job

Senior Sikkerhetsingeniør

Location: Bergen ID: HQ00006056
Senior Sikkerhetsingeniør - Vi ser etter senior sikkerhetsingeniør med erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på norsk sokkel. - Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for teknisk sikkerhet i egne prosjekter samt yte faglig bistand
Apply for job

CAD operator

Location: Bergen ID: HQ00006045
CAD operator - Produsere nye tegninger og gjøre endringer på 2D dokumentasjon som Cause & Effect System Control Diagram SCD diagrams Fire & Gas and safety system drawings layout drawings flow diagram etc for de fleste disipliner - Produsere nye
Apply for job