Jobs


Bergen

Pipe Support Designer PDMS

Location: Bergen ID: HQ00004807
Pipe support designer PDMS -Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen -Design av rørstøtter ved bruk av PDMS modell -Produksjon av tegningsunderlag -Utarbeide material lister MTO og underlag for innkjøp -Utarbeide underlag og pakker
Apply for job

Piping Designer PDMS

Location: Bergen ID: HQ00004806
Piping Designer PDMS -Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen i samarbeid med andre disipliner -Design av rørføringer og supports ved bruk av PDMS modell -Produksjon av ISO tegninger -Utarbeide material lister MTO og underlag
Apply for job

MC & Commisioning ingeniør

Location: Bergen ID: HQ00004803
MC& Commissioning Ingeniør - Hvit -Planlegge MC og commissioning aktiviteter -Forstå helheten i en prosjektleveransen og klare dele opp i mindre aktiviteter delta tidlig i engineering fasen og vær med på sette opp plan -Delta aktivt i alle engineeringfaser
Apply for job

Instrument/Automasjon Ingeniør

Location: Bergen ID: HQ00004802
Instrument/Automasjon Ingeniør Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline V&M prosjekter med ansvar for instrument og automasjonsleveranser. Feltinstrumenteringserfaring fra å definere krav til utstyr lage teknisk underlag til utstyret være
Apply for job

Mekanisk Ingeniør

Location: Bergen ID: HQ00004784
Mekanisk Ingeniør Studiearbeid og prosjekteringsoppgaver Befaring offshore Utarbeidelse av tekniske forespørsler for mekanisk utstyr Oppfølging av leverandør og leverandørdokumentasjon Møtevirksomhet og input til rapporter Kvalifikasjoner:
Apply for job

Struktur design PDMS

Location: Bergen ID: HQ00004781
Struktur Design PDMS - Utarbeidelse av struktur design og tegninger ved bruk av PDMS design og draft - Utarbeidelse av arbeidspakker for prefab og installasjon - Utarbeidelse av underlag for innkjøp - Enklere strukturberegninger - Koordinere med
Apply for job

Senior Røringeniør PDMS

Location: Bergen ID: HQ00004747
Senior Røringeniør PDMS Piping design & layout i PDMS Offshorebefaring for utarbeidelse av design med hovedvekt på layout Input til studierapport Utarbeidelse av MTO/MEL Utarbeidelse av arbeidspakker for prefabrikasjon og installasjon Kvalifikasjoner:
Apply for job

Pipesupport Ingeniør PDMS

Location: Bergen ID: HQ00004746
Pipesupport Ingeniør PDMS Utarbeidelse av pipesupport design og tegninger ved bruk av PDMS design og draft Offshore feltbefaring Utarbeidelse av arbeidspakker Utarbeidelse av underlag for innkjøp Beregninger av pipesupport Kvalifikasjoner: Bachelor
Apply for job

Prosess Ingeniør

Location: Bergen ID: HQ00004736
Prosess Ingeniør - Prosjektarbeid i multidisipline team - Oppdatere prosessdokumentasjon som P&ID datablader og rapporter - Oppdatering av informasjon i kundens system - Tegning av prosessdokumentasjon i Microstation Kvalifikasjoner: - Bachelorgrad
Apply for job