Jobs in Norway


Bergen

Engineer Electrical

Location: Bergen ID: HQ00008595
Engineer Electrical - Detail engineering electrical system including drawing and documentation in different phases. - Work preparation issue work packages - Internal control and discipline control of drawing and documents - Vendor follow up including
Apply for job

Senior Pipingingeniør

Location: Bergen ID: HQ00008593
Senior Pipingingeniør - Ansvarlig for leveranser innen piping disiplinen i tilbud studier og gjennomføringsprosjekter. - Estimering av piping arbeidsomfang i prosjekt. - Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen og levere teknisk
Apply for job

Senior Ingeniør Elektro

Location: Bergen ID: HQ00008561
Senior Ingeniør Elektro - Detalj prosjektering/engineering elektro system i hovedsak knyttet til generator kontroll panel og spenningsregulatorer - Tegning og dokumentasjon utarbeidelse - Egenkontroll og disiplinkontroll av tegninger og dokumenter - Leverandøroppfølging
Apply for job