Jobs in Norway


Bergen

Safety and Environment Engineer

Location: Bergen ID: HQ00006183
Safety and Environment Engineer Senior Technical Safety Engineer General work for the HSE In Design discipline in both study phases and detail engineering. This can be but not limited to : Safety Equipment Miscellaneous Safety Drawings Plot Plans
Apply for job

Senior Technical Safety Engineer

Location: Bergen ID: HQ00006182
Senior Technical Safety Engineer Senior Technical Safety Engineer General work for the HSE In Design discipline in both study phases and detail engineering. This can be but not limited to : Safety Equipment Miscellaneous Safety Drawings Plot Plans
Apply for job

Dokument Kontroller

Location: Bergen ID: HQ00006133
Dokument Kontroller - Inngå i M5-prosjektgruppen - Dokument/revisjonshåndtering i STID - Generell administrasjon av M5-jobber - Sørge for at arbeidet som utføres oppfyller planer og prosedyrer Kvalifikasjoner: - Minimum videregående skole - Høyere
Apply for job

Senior Ingeniør Automasjon

Location: Bergen ID: HQ00006074
Senior Ingeniør Automasjon - Prosjektingeniør Automasjon inkludert deltagelse i studier og FEED - Evaluere disiplinens arbeidsomfang og estimere jobber - Detalj prosjektering - Utarbeide jobbpakker og følge opp leveranser - Disiplinsjekk av studier
Apply for job

Senior Ingeniør Elektro

Location: Bergen ID: HQ00006073
Senior Ingeniør Elektro - Detalj prosjektering/engineering elektro og utarbeide dokumentasjon - Utarbeide jobbpakker - Egenkontroll av tegninger og dokumenter - Leverandøroppfølging - Utføre endringer/oppdateringer i kunderelaterte og interne
Apply for job

Senior Ingeniør Elektro

Location: Bergen ID: HQ00006072
Senior Ingeniør Elektro - Delta i konsept FEED studier og tilbudsarbeid - Detalj prosjektering/engineering elektro i større EPCI prosjekter og modifikasjoner - Utarbeide dokumentasjon jobbpakker og lage prosedyrer beskrivelser for arbeids utførelse
Apply for job

Senior-/Overingeniør Elektro

Location: Bergen ID: HQ00006071
Senior-/Overingeniør Elektro - Delta i konsept FEED studier og tilbudsarbeid - Detalj prosjektering/engineering elektro i større EPCI prosjekter og modifikasjoner - Utarbeide dokumentasjon jobbpakker og lage prosedyrer beskrivelser for arbeids utførelse
Apply for job

Senior Sikkerhetsingeniør

Location: Bergen ID: HQ00006056
Senior Sikkerhetsingeniør - Vi ser etter senior sikkerhetsingeniør med erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på norsk sokkel. - Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for teknisk sikkerhet i egne prosjekter samt yte faglig bistand
Apply for job

CAD operator

Location: Bergen ID: HQ00006045
CAD operator - Produsere nye tegninger og gjøre endringer på 2D dokumentasjon som Cause & Effect System Control Diagram SCD diagrams Fire & Gas and safety system drawings layout drawings flow diagram etc for de fleste disipliner - Produsere nye
Apply for job

Piping & Layout design engineer

Location: Bergen ID: HQ00005907
Piping & Layout design engineer - Piping and Layout design development within allocated areas and systems on existing platform. - Take layout responsibility and be a driving element to achieve multidiscipline solutions timely. - Able to design new lines
Apply for job

Senior struktur ingeniør/faglig lead

Location: Bergen ID: HQ00005729
Senior struktur ingeniør/faglig lead - Behov for en person som kan løfte blikket og se de store linjene i alle detaljene også ift. andre disipliner som struktur har grensesnitt og samhandler mye med. En faglig lead innen sin disiplin. - Ansvarlig
Apply for job