Jobs in Norway


Project Control

Cost Controller D&W

Location: Stavanger ID: HQ00006161
Cost Controller D&W - Utvikle brønnkostnadsestimater for AFE - Opprettholde modell for å spore overvåke og gi prognose av brønnkostnader - Rapportering av kostnadsutvikling - Budsjettering og benchmarking - Prognoser for kontantstrøm og valutaeksponering
Apply for job

Cost Controller

Location: Stavanger ID: HQ00006157
Cost Controller - Act as a functional advisor in providing accurate reliable cost and forecast information as basis for timely decision making for assigned Delivery Team. - The main responsibility of this position is to play a key role in delivering a
Apply for job

Planlegger

Location: Stavanger ID: HQ00006144
Planlegger - Etablering gjennomgang og oppdatering av planer i tett samarbeid med kunde og eget personell - Utarbeiding og oppfølging av planer innenfor studier prosjektering innkjøp fabrikasjon installasjon og ferdigstillelse - Aktiv oppfølging
Apply for job

Planlegger

Location: Haugesund ID: HQ00006138
Planlegger - Ha ansvar for detaljplanen for offshore-scopet - Delta i og lede møter med onshore og offshore ledelsespersonell - Importere og verifisere fremdrift vurdere kritikalitet og konsekvenser av endringer og manglende fremdrift - Følge opp og
Apply for job

Project Risk Manager

Location: Oslo ID: HQ00006115
Project Risk Manager - Establish and implement a project risk management system for all contracts/sites - Define and implement efficient work/management processes in the project - Co-ordinate the establishment and maintenance of the Project Risk Register
Apply for job

Project Planner

Location: Oslo ID: HQ00006114
Project Planner - Develop and maintain plans and schedules for the project - Participate in development and negotiations of project contracts - Consolidation of Contractor performance plans/schedules bids change orders quantities earned value physical
Apply for job

Project Controller

Location: Oslo ID: HQ00006113
Project Controller - Cost/commitment control and forecasting according to Budgets and Baselines - Consolidate Project Control/Forecasting information from Project Controllers overseeing the project - Organize and establish Baseline updates - Liaise
Apply for job

Prosjekt Planlegger

Location: Sandefjord ID: HQ00006066
Prosjekt Planlegger - Bidra til/gi forutsetningene for oppbyggingen av prosjektets WBS og kodestruktur - Fremskaffe informasjon om tidsrammer milepæler ressursbehov og eventuelle spesielle kompenserende tiltakGod multi-disiplin forståelse og forståelse
Apply for job