Jobs in Norway


Project Control

Kost Kontroller

Location: Stavanger ID: HQ00007337
Kost Kontroller - Oppfølging av timer og kostnader for prosjekter - Fakturering og oppfølging av innbetalinger - Bidra til budget utarbeidelse og oppdateringer - Være en støttespiller til forettningsområdet MMO - Bidra på andre forefallende oppgaver
Apply for job

Senior Planlegger 

Location: Stavanger ID: HQ00007286
Senior Planlegger - Overordnet ansvar for planrapporter og prosesser - Etablere prosjektplaner - Gi aktiv støtte til prosjektledelse Kvalifikasjoner: Master el. Bachelor innen tekniske eller kommersielle emner god og lang erfaring fra tilsvarende
Apply for job

Dokument Controller

Location: Bergen ID: HQ00007259
Dokument Controller - Dokument/revisjonshåndtering i STID og Proarc - Arbeidsflyt-håndtering i Proarc - Håndtering av instatlasjonspakker Kvalifikasjoner: - Videregående. skole - Erfaring som Document Controller i olje- og gassindustrien -
Apply for job

Innkjøper

Location: Bergen ID: HQ00007214
Innkjøper - Utarbeidelse av forespørselsdokumentasjon - Innhenting av tilbud og kommersiell evaluering av tilbud - Forhandlinger - Generelt innkjøpsarbeid - Oppfølging av materiell - Fakturahåndtering Kvalifikasjoner: Bachelorgrad innen økonomi
Apply for job