Jobs in Norway


Project Control

Commissioning Planner

Location: Stord ID: HQ00007136
Commissioning Planner - Planning of commissioning scope at integration site at Stord and offshore hook-up. - Commissioning planning experience. Qualifications: - Minimum 8 years of experience from project development/execution within planning construction
Apply for job

Dokumentkontroller

Location: Haugesund ID: HQ00007108
Dokumentkontroller - Registrering og distribusjon av teknisk dokumentasjon i interne og eksterne databaser. - Revisjonshåndtering og kontroll av dokumentasjon ihht til eksterne kontraktskrav og interne instrukser. - Jobbe selvstendig og søke relevant
Apply for job

Planner - Asset Integrity Alliances

Location: Stavanger ID: HQ00007096
Planner - Asset Integrity Alliances - Functional Planner to work in Safran for the Fabric Maintenance Alliances to support the detailed planning of execution of scope. - The role will work closely with the Fabric Maintenance Alliances team Asset Planner
Apply for job

Planlegger

Location: Haugesund ID: HQ00007062
Planlegger - Opprette og følge opp prosjektplaner - Bidra til kontrollert prosjektgjennomføring ihht alle planer og timebudsjetter - Importere og verifisere fremdrift evaluere kritikalitet og konsekvenser av manglende fremdrift - Trende og utføre
Apply for job

Planlegger

Location: Haugesund ID: HQ00007013
Planlegger - Level 5 planlegging - Bidra til kontrollert prosjektgjennomføring ihht til alle planer og timebudsjetter - Importere og verifisere fremdrift - Trende og utføre analyser og evaluere kritikalitet og konsekvenser av mulige forsinkelser - Rapportere
Apply for job

Planner - Lead

Location: Bergen ID: HQ00006891
Planner - Lead - Utarbeidelse av hovedplaner og etablering av detaljert gjennomføringsplan - Planstøtte for prosjektleder - Innhenting av data fra disipliner/faser - Oppfølging av datoendringer og fremdrift - Delta i avklaringer mot kunde
Apply for job

Estimator

Location: Bergen ID: HQ00006890
Estimator - Utarbeidelse av studie og gjennomførings estimater - Innhenting av 3 parts tilbud internt - Vekt og mengde oppdateringer - Innhenting av data fra andre disipliner - Oppfølging av estimater inkludert endringer - Delta i avklaringer mot
Apply for job

Planlegger byggfag

Location: Haugesund ID: HQ00006879
Planlegger byggfag - Stillingen innebærer detalj planlegging av aktiviteter for civil struktur og arkitekt fag på grunnlag av engineerings underlag. - Kontroll av kalkulasjoner og input til endringshåndtering. - Samt kontroll av fremdrift iht. plan
Apply for job

Senior Planning Advisor

Location: Haugesund og Thailand ID: HQ00006864
Senior Planning Advisor - Key player in the Site Team within Fabrication and Mechanical Complete - Verify and secure correct progress reporting both AST and Safran - Multi discipline planning support Support with Room plans/Completion of room is on
Apply for job