Jobs in Norway


Operation

Baseoperatør

Location: Stavanger ID: HQ00006978
Baseoperatør - Baseoperatørene er du en del av vårt onshore team og vil ha ansvar for mobilisering og demobilisering av utstyr kjemikalier og borevæsker til offshoreoperasjoner. - I dette arbeidet inngår lasting og lossing av fartøy mixing av
Apply for job