Jobs in Norway


Management / Admin. / HSE / QA

Technical Working Environmental Engineer

Location: Oslo ID: HQ00008445
Technical Working Environmental Engineer - Follow-up contractor s discipline work ensure good working relations and cooperation to find good solutions. - Ensure that technical working environment WE aspects of the design are designed prepared performed
Apply for job

Contract Admin Support

Location: Stavanger ID: HQ00008440
Contract Admin Support - To support Business and assist in the process of post award contract management in compliance with company procedures and regulations. - Provide continuous guidance tools training and support to Contract Holders and Contract
Apply for job

HMS Rådgivere (8 prs - Rot)

Location: Hammerfest ID: HQ00008437
HMS Rådgivere 8 prs - Rot - Overvåke HMS utøvelse av alle involverte på site - Være pådriver og faglige støtte til revisjons stans ledelse i HMS relaterte saker - Koordinere implementere og opprettholde iniativ for å fremme HMS på anlegget.
Apply for job

Prosjektleder Større Overhalingsprosjekter

Location: Stjørdal ID: HQ00008426
Prosjektleder Større Overhalingsprosjekter - HMS- Kost- og Planansvar for en portefølje av større overhalinger/Korrektive Vedlikeholdsprosjekter - Sikre etterlevelse av gjeldende krav arbeidsprosesser kontrakter og avtaler - Ivareta en kommersiell
Apply for job

Estimator

Location: Stavanger ID: HQ00008373
Estimator - Etablere kost /time estimater for studie og tilbudsfase EPCI- prosjekter - Fasilitere endringsprosessen i kontrakten - Vekt og mengde oppdateringer - Innhenting av data fra andre disipliner - Oppfølging av estimater inkludert endringer -
Apply for job

HMS insp / Rådgiver 14/21 rotasjon (dag / natt)

Location: Haugesund ID: HQ00008350
HMS insp / Rådgiver 14/21 rotasjon dag / natt - Representere og forsterke synlig engasjert ledelse gjennom utstrakt virksomhet I felt. - Løpende vurdering av barrierer - Følge opp arbeidslag på HMS - Delta I før jobb samtaler og QIE - Delta i risikovurderinger
Apply for job

Senior Sikkerhetsingeniører

Location: Bergen ID: HQ00008335
Senior Sikkerhetsingeniører - Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for teknisk sikkerhet i egne prosjekter samt bistand og samarbeid i disiplinen. - Eksempel på ansvarsområder i studie- og prosjekteringsfase av prosjekter i vedlikeholds- og modifikasjonsavtalen:
Apply for job

Admin personell

Location: Hammerfest ID: HQ00008327
Admin personell - Mottak av personell til TA20. Informere om bosted/jobb/kurs etc. - To personer på vaktordning. - Må ha lokalkunnskap til Melkøya og Hammerfest. - Skal ikke ha fysisk kontorsted hos Aibel. All dokumentasjon handles av adm.coordinator
Apply for job

HR Professional

Location: Stavanger ID: HQ00008278
HR Professional - Superbruker av SAP SuccessFactors og SAP HR inkl. timeføring og utlegg - Hovedkontakt og ansvarlig for lønnsinput mot lønnsleverandør Zalaris - Ansvarlig for HR masterdata knyttet til organisasjons- og stillingsstruktur organisasjonskart
Apply for job

Senior Estimator

Location: Stavanger ID: HQ00008241
Senior Estimator - Utarbeidelse av gjennomførings estimater - Mengde oppdateringer - Innhenting av data fra andre disipliner - Oppfølging av estimater inkludert endringer - Delta i avklaringer mot kunde - Innsamling av erfaringstall Qualifications:
Apply for job