Jobs in Norway


Management / Admin. / HSE / QA

Project Account

Location: Bergen ID: HQ00006839
Project Account - Time recording - Invoicing - Accounting - Assist in customer reporting Qualifications: - 1-2 years economic/administrative education - 1-2 years experience - Accept periodic work pressure - Is able to work independently - Team player
Apply for job

HSE Advisor

Location: Stavanger ID: HQ00006836
HSE Advisor - Align project documents objectives and reporting with Company requirements - Support project leadership in implementing the HSE management system - Responsible for the co-ordination preparation and delivery of the Project HSE Plan - Ensure
Apply for job

HSSE Inspector

Location: Cadiz, Spain ID: HQ00006832
HSSE Inspector - HSSE Inspector will be responsible for ensuring that HSSE requirements in the contract are complied. - As well as help with contructive solutions when it comes to HSSE related activities. - The candidate will likely spend 80 of
Apply for job

Administrasjons Koordinator - Offshore

Location: Haugesund ID: HQ00006824
Administrasjons Koordinator - Offshore - Endring av flight - POB Koordinering - Endrings-- og overtidskjema for godkjenning hos kunde - Pims timeoppfølging/evt. noe timeskriving - Diverse adm. oppgaver for installasjonsleder Offshore Kvalifikasjoner:
Apply for job

Working Environment Advisor

Location: Stavanger ID: HQ00006818
Working Environment Advisor - Follow up discipline plan/documentation and initiate and follow up project relevant activities - Give discipline support to relevant engineers to ensure relevant discipline requirements and solutions in design - Identify
Apply for job

Dispatcher

Location: Stavanger ID: HQ00006816
Dispatcher - Bemanningsplanlegging - Mobilisering i DaWinci - Skift/Rotasjon registrering og oppdatering i OCS - Beredskapsvakt helikoptertrafikk - Forefallende administrasjonsarbeid Qualifications: - Relevant erfaring fra oppgavene som beskrevet over
Apply for job

HMSS koordinator

Location: Bergen ID: HQ00006762
HMSS koordinator - Utarbeide og følge opp HMSS program og handlingsplaner I samsvar med Aibels mål og prioriteringer samt kundens forventninger - Ha kjennskap til gjeldende interne krav spesifikasjoner relevante lover og forskrifter og påse at
Apply for job

Lønnsmedarbeider

Location: Stavanger ID: HQ00006729
Lønnsmedarbeider - Totalansvar lønn for Origo Datterselskap - Kvalitetskontroll av timedata - Korrigering av feil og avvik og overvåkning av timesaldoer - Registrering og oppfølging av sykefravær - Ansvarlig for opplæring i timeregistrering
Apply for job

HR Rekruttering

Location: Stavanger ID: HQ00006722
HR Rekruttering - Administrative oppgaver ifb med vårt rekrutteringssystem opplæring vil bli gitt - Stillingsutlysninger/annonsering - Rekruttering - Innkalling til intervju - Referansesjekk - Diverse forefallende oppgaver innenfor HR support gruppen
Apply for job