Jobs in Norway


Management / Admin. / HSE / QA

Senior Accountant

Location: Stavanger ID: HQ00008693
Senior Accountant - Utarbeidelse av årsregnskap fra A-Å - Klargjøre og utarbeide revisjons dokumentasjon til eksterne og interne revisorer - Utførelse av interne regnskaps kontroller - Intern regnskaps rapportering og analyser - Diverse forefallende
Apply for job

Payroll Assistant

Location: Stavanger ID: HQ00008685
Payroll Asisstant - Assisting with monthly payroll input and checks for completeness and accuracy. - Complete checking and validations to ensure that Client payroll system is aligned. Investigate variances. - Support of sickness process updates in
Apply for job