Jobs in Norway


Management / Admin. / HSE / QA

FPSO Quality & Risk Coordinator

Location: Stavanger ID: HQ00008950
FPSO Quality & Risk Coordinator - To support the implementation of project quality objectives in the Jotun FPSO part of the project. - Provide quality assurance and quality control support to the FPSO project team. - Facilitate risk assessments and follow
Apply for job

Studieleder VEM

Location: Bergen ID: HQ00008916
Studieleder VEM - Overordnet styring og administrasjon av tildelte studier mellom Company og kunden. - Oppfylle Company& 39 s budsjetterte økonomiske resultat. - Oppfylle alle forpliktelser som er angitt i kontrakten. Dette innebærer ansvar for å sikre
Apply for job

Quality & Governance Coordinator

Location: Stavanger ID: HQ00008889
Quality & Governance Coordinator - Work as Quality & Governance focal point towards a specific Business Unit - Maintain and update BMS content processes and governing documents in corporation with process owner according to Company s BMS specification
Apply for job

HMS Rådgiver

Location: Stavanger ID: HQ00008828
HMS Rådgiver - Jobbe sammen med HMS leder og resten av HMS teamet i vårt største byggeprosjekt - Være aktiv bidragsyter ift HMS måloppnåelse - Utvikle og administrere HMS kursprogram for vårt prosjektpersonell - Undervise vårt prosjektpersonell
Apply for job

Principal Engineer

Location: ID: HQ00008746
Principal Engineer - Technical lead - Engineering lead - Facilities lead - Capability to cover both early phase projects and more mature projects more in depth experience required for the latter Qualifications: - Significant offshore wind experience
Apply for job