Jobs in Norway


Management / Admin. / HSE / QA

HR Operations Service Delivery Specialist

Location: Stavanger ID: HQ00007812
HR Operations Service Delivery Specialist - Investigate assigned queries and provide a helpful and timely response across the many disciplines of HR some examples are below - General Employee Lifecycle Activities promotions transfers terminations
Apply for job

Study lead

Location: Hammerfest  ID: HQ00007784
Study lead - Overall management and administration of the contract between Client and the Customer - Fulfil Client& 39 s budgeted financial result for the Study - Fulfil all commitments set in the contract. This implies responsibility for ensuring that
Apply for job

Prosjektleder

Location: Stavanger ID: HQ00007783
Prosjektleder -Ledelse av studier og gjennomføringsoppdrag innen MMO prosjektportefølje. -Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er ivaretatt i alle faser av gjennomføringen og i valg av teknisk løsning. -Ansvarlig
Apply for job

Customer Operations Specialist

Location: Stavanger ID: HQ00007765
Customer Operations Specialist as part of the Customer Operations Specialist team for EESSA helping to support the Sales/Services teams within Norway. The Customer Operations Specialist role augments customer relationships and expedites revenue recognition
Apply for job

Environmental Advisor

Location: Stavanger ID: HQ00007743
Environmental Advisor The environmental engineer shall work as a project team member and be responsible of identification of environmental risks and opportunities understand the impact and manage mitigating tools through BAT and ALARP processes. Key
Apply for job

HR Administrator

Location: Stavanger ID: HQ00007742
HR Administrator Administrative oppgaver i forbindelse med ansettelser og avslutning av ansettelsesforhold. Produksjon av kontrakter avtaler attester og lignende. Administrative oppgaver knyttet til visumprosesser. Rapportering av HR data og oppfølging
Apply for job

QA Leder

Location: Stavanger ID: HQ00007689
QA Leder - Planlegge vedlikeholde og følge opp aktiviteter som vedrører prosjektets kvalitetsstyringssystem - Evaluering og oppfølging av leverandørers kvalitetsstyringssystem - Etablere og vedlikeholde prosjektets tilsynsplan basert på input fra
Apply for job

Quality Professional - Projects

Location: Stavanger ID: HQ00007678
Quality Professional - Projects The Senior Quality professional - shall provide functional support to Projects on Quality Assurance Quality Control and Risk Management. The role is given a large area of responsibility room to act and influence the way
Apply for job

Work Environment engineer

Location: Stavanger ID: HQ00007614
Work Environment engineer -Responsible for planning and execution working environment activities within modification tasks -Participation in multidiscipline teams with other disciplines as well as with own discipline group -Coordination with Client representatives
Apply for job

Project Manager

Location: Stavanger ID: HQ00007561
Project Manager The Project Manager will have overall responsibility for successful project planning and execution from concept select to project close-out. This specific role will be responsible for modifications Project on Ula & Tambar Responsibilities:
Apply for job

Admin Coordinator

Location: Haugesund ID: HQ00007553
Admin Coordinator - Håndtering av prosjektets mailboks - Ansvaret for arkivering av prosjektets korrespondanse - Timeskriving - 3. part koordinering - Koordinere div ukerapporter/mnd.rapporter Kvalifikasjoner: Videregående skol el. tilsvarende god
Apply for job