Jobs


Engineering

Prosjektleder - Pipe Intervention

Location: Stavanger ID: HQ00005122
Prosjektleder Pipe Intervention - Kundemøter forståelse av kundens utfordring og rammebetingelser for løsninger - Vurdering av ulike tekniske løsninger utarbeide tilbud til kunde - Kontraktsforhandlinger med kunde tekniske og kommersielle -
Apply for job

Elektro Ingeniør

Location: Bergen ID: HQ00005116
Elektro Ingeniør - Utarbeide designunderlag og oppdatere tegningsunderlag - Utarbeide underlag og arbeidspakker for offshore innstallasjon - Utarbeide teknisk spesifikasjon for innkjøp - Bestilling og oppfølging av nødvendig materiell pakkeinnkjøp
Apply for job

Teknisk Sikkerhet Ingeniør

Location: Stavanger ID: HQ00005115
Teknisk Sikkerhet Ingeniør - Ansvarlig for Teknisk Sikkerhet på VEM prosjektportefølgen. Må jobbe med hele spekteret innen sikkerhet teknisk sikkerhet/arbeidsmiljø og ytre miljø kompetansen innen teknisk sikkerhet veier tyngst. - Risikogjennomganger
Apply for job

Instrument/Automasjons ingeniør

Location: Stavanger ID: HQ00005114
Instrument/Automasjons Ingeniør - Systemdesign - Utarbeide designunderlag og oppdatere tegningsunderlag. - Utarbeide underlag og arbeidspakker for offshore installasjon - Bestilling og oppfølging av nødvendig materiell både pakkeinnkjøp og bulk.
Apply for job

Piping Designer (GRP)

Location: Rafnes/Sandefjord ID: HQ00005113
Piping Designer GRP - Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen i samarbeid med andre disipliner - Design av rørføringer og supports ved bruk av PDMS modell - Produksjon av ISO tegninger - Utarbeide materiallister MTO og underlag
Apply for job

Enterprise Information Architects

Location: Stavanger ID: HQ00005111
Enterprise Information Architects As a consequence of Client& 39 s vision to become the leading independent offshore E&P company the company is in the middle of a series of digitalization and other extensive improvement initiatives. This includes
Apply for job

Senior Engineer Automasjon

Location: Bergen ID: HQ00005110
Senior Engineer Automasjon - Prosjektingeniør Automasjon inkludert deltagelse i studier - Evaluere disiplinens arbeidsomfang og estimere jobber - Detalj prosjektering f.eks. SAS TCS brønner etc - Utarbeide jobbpakker og følge opp leveranser - Disiplinsjekk
Apply for job

Senior Engineer Electrical

Location: Bergen ID: HQ00005109
Senior Engineer Electrical - Prosjektingeniør elektro som i hovedsak skal jobbe med detalj engineering beregninger og tegninger - Jobbe selvstendig som ansvarlig prosjektingeniør på prosjekt - Utarbeide jobbpakker utføre studie arbeid - Egenkontroll
Apply for job

Document Controller

Location: Stavanger ID: HQ00005082
Document Controller The Project document Controller shall be responsible for controlling the numbering filing sorting and retrieval of electronically stored or hard copy documentation produced within the Project in a timely accurate and efficient manner.
Apply for job

Pipe Support Designer PDMS

Location: Bergen ID: HQ00005079
Pipe support designer PDMS -Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen -Design av rørstøtter ved bruk av PDMS modell -Produksjon av tegningsunderlag -Utarbeide material lister MTO og underlag for innkjøp -Utarbeide underlag
Apply for job

Piping Ingeniør

Location: Porsgrunn ID: HQ00005076
Piping Ingeniør -Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen i samarbeid med andre disipliner -Design av rørføringer og supports -Produksjon av ISO tegninger -Utarbeide materiallister MTO og underlag for innkjøp -Utarbeide underlag
Apply for job

Pipe support designer - PDMS

Location: Sandefjord ID: HQ00005069
Pipe support designer - PDMS -Utarbeide tekniske løsninger for piping disiplinen -Design av rørstøtter ved bruk av PDMS modell -Produksjon av tegningsunderlag -Utarbeide materiallister MTO og underlag for innkjøp -Utarbeide underlag og pakker for
Apply for job

Senior SAS Engineer

Location: Bergen ID: HQ00005041
Senior SAS Engineer SAS engineer with responsibility towards MMO SAS design. Creation of SCD C&E and Functional descriptions on various process and utility systems Qualifications Experiences from MOD projects SAP TIME Offshore Course Location:
Apply for job

Senior Piping Engineer PDMS

Location: Bergen ID: HQ00005040
Senior Piping Engineer PDMS The role holder is responsible for -The overall performance of engineering discipline activities and deliverables in the Modification Task such as: -Layout -Design development and detail engineering -Shop engineering
Apply for job

Electrical Engineer

Location: Bergen ID: HQ00005039
Electrical Engineer Follow up electrical deliverables for multidiscipline packages. Update documentation and electrical register in databases. Qualifications Electrical engineer offshore installations TIME STID Norwegian Offshore Course Location:
Apply for job

Senior Piping Engineer PDMS

Location: Bergen ID: HQ00004936
Senior Piping Engineer PDMS The role holder is responsible for -The overall performance of engineering discipline activities and deliverables in the Modification Task such as: -Layout -Design development and detail engineering -Shop engineering and
Apply for job