Jobs in Norway


Construction / Field

MC/Feltingeniør Mekaniske fag

Location: Haugesund ID: HQ00006103
MC/Feltingeniør Mekaniske fag -Kontinuerlig følge opp kvalitet på installasjonsaktivitetene -Identifisere evt. kvalitetsproblemer anbefale løsninger / forbedringer og overvåke korrektive tiltak -Kontinuerlig oppdatering av AS-Built sjekklister
Apply for job

MC/Feltingeniør Elektro/Instrument

Location: Haugesund ID: HQ00006102
MC/Feltingeniør Elektro/Instrument -Kontinuerlig følge opp kvalitet på installasjonsaktivitetene -Identifisere evt. kvalitetsproblemer anbefale løsninger / forbedringer og overvåke korrektive tiltak -Kontinuerlig oppdatering av As-Built sjekklister
Apply for job