Jobs in Norway


Construction / Field

Work prep / metode piping / struktur

Location: Stavanger ID: HQ00008293
Work prep / metode piping / struktur - Metode arbeid og arbeidspakker innen rør / struktur. - Offshore survey kan forventes - Tett og godt samarbeid med Engineering - Beskrive jobbene i arbeidspakken på en slik måte at den blir utført på en sikker
Apply for job

Construction Work Prep

Location: Bergen ID: HQ00008261
Construction Work Prep - Beskrive installasjonsfilosofi og metode - Lage arbeidspakker - Gi innspill til plan om installasjons rekkefølge - Gi innspill til timeestimat for installasjons aktiviteter - Må kunne reise på "Survey" - Kjennskap til SAP
Apply for job

MC/Feltingeniør Piping/Mekansik og Struktur disiplinene

Location: Haugesund ID: HQ00008042
MC/Feltingeniør Piping/Mekansik og Struktur disiplinene - Oppfølging av installasjon av piping struktur og mekanisk utstyr - Oppfølging/dokumentasjon av trykktesting - MC utsjekk av installert utstyr piping mekanisk - Oppfølging av status i ProCoSys.
Apply for job