Jobs in Norway


Construction / Field

Operatør Logistikk

Location: Mongstad ID: HQ00006827
Operatør Logistikk Warehouse på Mongstad Raffineri har ansvar for inngående og utgående forsendelser av materiell til og Rafineriet - Varemottak og varemottakskontroll avvikshandtering merking og mellomlagring. - Klargjøring og utlevering av
Apply for job

Construction Manager

Location: Stavanger ID: HQ00006815
Construction Manager - We are currently recruiting for a temporary assignment of Construction Manager to our office in Forus. - The Construction manager will ensure that all construction activities related to the project are properly prepared planned
Apply for job

MC/Feltingeniør - (Elektro/Instrument) 

Location: Mongstad ID: HQ00006690
MC/Feltingeniør - Elektro/Instrument -Oppfølging av status i Procosys -Kontinuerlig følge opp kvalitet på installasjonsaktivitetene -Identifisere evt. kvalitetsproblemer anbefale løsninger/forbedringer og overvåke korrektive tiltak -Kontinuerlig
Apply for job

Construction Metode Mekanisk

Location: Stavanger og Bergen og Haugesund ID: HQ00006674
Construction Metode Mekanisk - Beskrive installasjonsfilosofi og metode - Sørge for bygge vennlighet I design - Utarbeide installasjons representasjon - Utarbeide metode studie - Gi innspill til plan av prefab/installasjons rekkefølge - Gi innspill
Apply for job