Jobs in Norway


Construction / Field

WP - Jobbsetter E&IT

Location: Haugesund ID: HQ00008987
WP - Jobbsetter E&IT - Kontrollere tegninger - Fokus på HMS - Gi ut arbeidspakker med nødvendig informasjon som gjør at operatøren kan få utført jobben på en god og sikker mate Qualifications: - Fag brev innen E&IT fagene -
Apply for job