Jobs in Norway


Construction / Field

Supervisor Struktur

Location: Stavanger ID: HQ00007101
Supervisor Struktur - Stillingen innebærer utførelse av kontroll og støttefunksjon for prefab produksjon og installasjon stålarbeider og tilhørende overflatebehandling samt kontroll av fremdrift iht. plan for aktiviteter utført av stål-entreprenør.
Apply for job

Supervisor Byggeteknisk

Location: Haugesund ID: HQ00007099
Supervisor Byggeteknisk - Stillingen innebærer utførelse av kontroll og støttefunksjon for blikkenslagerarbeider taktekking tømrer gulvlegging inkl. installasjonsgulv og malerarbeider samt kontroll av fremdrift iht. plan for aktiviteter utført
Apply for job

Offshore Field Engineer – White Trades

Location: Offshore ID: HQ00007058
Offshore Field Engineer White Trades - Assist the Construction team in case of engineering/constructability issues within White Trades Electrical Instrument Telecom - Report to Construction Installation Manager. - Keep close contact with the engineering
Apply for job

Construction Metode Mekanisk

Location: Stavanger og Bergen og Haugesund ID: HQ00006674
Construction Metode Mekanisk - Beskrive installasjonsfilosofi og metode - Sørge for bygge vennlighet I design - Utarbeide installasjons representasjon - Utarbeide metode studie - Gi innspill til plan av prefab/installasjons rekkefølge - Gi innspill
Apply for job