Jobs in Norway


Construction / Field

MC Felting E&I

Location: Haugesund ID: HQ00008377
MC Felting E&I - Oppfølging av status ProCoSys - Kontinuerlig følge opp kvalitet på installasjonsaktivitetene - Identifiser evt. Kvalitetsproblemer anbefale løsninger/forbedringer og overvåke korrektive tiltak - Kontinuerlig oppdatering av as-built
Apply for job

MC Felting

Location: Haugesund ID: HQ00008376
MC Felting - Oppfølging av installasjon av piping struktur og mekanisk utstyr - Oppfølging / dokumentasjon av trykktesting - MC utsjekk av installert utstyr piping mekanisk - Oppfølging av status I ProCoSys Qualifications: - Bachelor eller høyere
Apply for job

Metode E&I

Location: Stavanger ID: HQ00008372
Metode E&I - Metode arbeid og arbeidspakker innen E&I fagene. - Offshore survey kan forventes - Tett og godt samarbeid med Engineering - Input til plan - Utarbeide arbeidspakker til offshore bruk beskrivelse på norsk. - Beskrive jobbene i arbeidspakken
Apply for job

Work prep / metode piping / struktur

Location: Stavanger ID: HQ00008293
Work prep / metode piping / struktur - Metode arbeid og arbeidspakker innen rør / struktur. - Offshore survey kan forventes - Tett og godt samarbeid med Engineering - Beskrive jobbene i arbeidspakken på en slik måte at den blir utført på en sikker
Apply for job

Construction Work Prep

Location: Bergen ID: HQ00008261
Construction Work Prep - Beskrive installasjonsfilosofi og metode - Lage arbeidspakker - Gi innspill til plan om installasjons rekkefølge - Gi innspill til timeestimat for installasjons aktiviteter - Må kunne reise på "Survey" - Kjennskap til SAP
Apply for job