Jobs in Norway


3D Modeller Electro/Instrument

Location: Stavanger ID: HQ00007839
3D Modeller Electro/Instrument - Multidiscipline modeling of white discipline Instrument detectors cabinets junction boxes Cable trays etc. - Active participation in project team including working together with customer - Modeling of material Handling
Apply for job

Senior Engineer Subsea LWI Operations

Location: Stavanger ID: HQ00007835
Senior Engineer Subsea LWI Operations - The Subsea Engineer is responsible for planning and design work related to the planned D&W operations. - Provide the key planning for execution of subsea activities. - Support and follow-up of ongoing daily operations
Apply for job

Senior Structural Engineer Design

Location: Stavanger ID: HQ00007834
Senior Structural Engineer Design - We are looking for an experienced Structural Design Engineer for one of our exciting Projects in the Stavanger office. - The candidate must be able to prepare structural documentation such as design calculations and
Apply for job

Planlegger

Location: Stavanger ID: HQ00007831
Planlegger - Utarbeidelse og oppfølging av planer innenfor prosjektering innkjøp fabrikasjon installasjon og ferdigstillelse - Aktiv oppfølging av planer og analyse av fremdriftsutvikling milepæler og kritisk linje - Evaluering av plankonsekvenser
Apply for job

Elektro Ingeniør

Location: Hammerfest ID: HQ00007826
Elektro Ingeniør - Rapportere til TA ledelse Ass. Skiftleder OSR avtales for hvert enkelt område . - Delta på tavle/status møter iht. møtestruktur for TA 2020. - Tett samarbeid med områdekoordinator og leverandørenes formenn for aktuelt område.
Apply for job

Assistant Well Supervisor

Location: Offshore ID: HQ00007821
Assistant Well Supervisor - The Assistant Well Supervisor is responsible for the following see to tasks - follow up operations with regard to the working environment safety and the external environment including conducting safety inspections together
Apply for job

Process Engineer

Location: Stjørdal ID: HQ00007820
Process Engineer - You provide technical competence and skills within process technology: - Finalize layout registration of blowdown segments. - Blowdown simulations with and without fire by use of Unisim process simulation software tool. - Time to
Apply for job

Drilling Engineer Operations

Location: Harstad ID: HQ00007819
Drilling Engineer Operations - The Engineer will be responsible for planning and design work for planning and execution of subsea production wells drilled from Mobile Unit rig. - Prepare feasibility/concept selection studies and time and cost estimates
Apply for job

Electrical Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00007818
Electrical Engineer - Perform and verify design of electrical installations - FEBDOK calculations - Define and design heat trace requirement in accordance with P&IDs - Prepare check an approve MTO - Prepare check and approve technical requisitions - Follow
Apply for job

Marine & Material Handling Consultant

Location: Hammerfest ID: HQ00007813
Marine & Material Handling Consultant - Contribute to ensure that the plants equipment is operated in accordance with relevant external and internal requirements. - Contribute in continuously follow up on performance availability capacity and regularity.
Apply for job

HR Operations Service Delivery Specialist

Location: Stavanger ID: HQ00007812
HR Operations Service Delivery Specialist - Investigate assigned queries and provide a helpful and timely response across the many disciplines of HR some examples are below - General Employee Lifecycle Activities promotions transfers terminations
Apply for job

Senior Engineer Rørstøtter

Location: Stavanger ID: HQ00007811
Senior Engineer Rørstøtter - Design og draft av rørstøtter i PDMS - Styrkeberegning av eget design - Forberede sjekke og godkjenne materialbestillinger - Fylle ut nødvendige dataregister - Delta på disiplinsjekk Kvalifikasjoner: - Minimum teknisk
Apply for job

Senioringeniør Rørdesign

Location: Stavanger ID: HQ00007810
Senioringeniør Rørdesign - 3D-design av rørsystemer med bruk av PDMS / E3D - Utarbeide 2D-tegninger / draft - Kunne bruke 3D-verktøy og delta i designgjennomgang - Utarbeide arbeidspakker - Delta i Layout-arbeid - Fylle ut nødvendige dataregister
Apply for job

Senior Process Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00007807
Senior Process Engineer - Assure timely and cost-effective project development and participate in project from initiation to commissioning and start-up - Interface with internal external and supplier disciplines to ensure assigned projects are technically
Apply for job

Senior Piping PDMS Designer

Location: Stavanger ID: HQ00007806
Senior Piping PDMS Designer - 3D Modelling of piping and pipe supports Software PDMS and/or E3D - Concept development of practical solutions for module layout - Drawing preparation in PDMS Draft / E3D - Checking of drawings - Fabrication follow-up
Apply for job

Process Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00007805
Process Engineer - Follow-up of contractor design work. - Liaison with Snorre operations team. - Selvstendige ingeniører som ha god driftserfaring. - Ansvar for prosessdisiplinen ift verifisering og mottak RFO på vegne av drift/AI. - Bør ha multidisiplin
Apply for job

Drilling Engineer Operations

Location: Stavanger ID: HQ00007804
Drilling Engineer Operations - The Engineer will be responsible for planning and design work for planning and execution of production wells drilled from Jack-up rigs. - Identify and establish feasible well designs - Develop and recommend well concepts
Apply for job

Completion Engineer D&W Operations

Location: Stavanger ID: HQ00007803
Completion Engineer D&W Operations - The Engineer will be responsible for planning and design work for planning and execution of production wells drilled from Jack-up rigs. - Identify and establish feasible well designs - Develop and recommend well concepts
Apply for job

Rørledningsinspesjon

Location: Stjørdal ID: HQ00007802
Rørledningsinspesjon Planlegge/få gjennomført/dokumentert FV på rørlednings systemene ved bruk av SAP. I dette ligger det å ha oversikt over omfang og frekvenser på utvendig rør inspeksjoner med tett oppfølging mot våre fartøymiljø og Fagingeniør.
Apply for job

Structural PDMS designer

Location: Stavanger ID: HQ00007800
Structural PDMS designer - Perform PDMS structural design including PDMS draft work - Examples of structures to design could be: - Access platforms - Deck structures - Reinforcement of existing steel - Walkways - Stairs & ladders - Penetrations - Monorails/pad
Apply for job

Prosess Ingeniør

Location: Stavanger ID: HQ00007798
Prosess Ingeniør - Studiearbeid Konseptstudie . - Generell prosessdesign. - Produksjon av P & ID og PFD. - Produksjon av prosessdataark. - Kalkulasjoner. - Rapporter og systembeskrivelser. - Prosess- og/eller flare-simuleringer med verktøy som Aspen
Apply for job

Senior Dokumentkontroller

Location: Oslo ID: HQ00007796
Senior Dokumentkontroller Utføre dokumentkontrollaktiviteter: - Håndtering av engineering dokumentasjon internt mot kunde Sub-contract interface og fabrikasjon - Håndtering av leverandørdokumentasjon internt mot kunde og leverandører - Gjennomgang
Apply for job

Process Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00007795
Process Engineer - Prepare P&IDs Cause and Effect diagrams SAT tables utility consumption list and line list - Prepare process datasheets for equipment and valves that include sizing of pressure relief valves pumps and equipment - Prepare process safety
Apply for job

Prosjekt Ingeniører - Multidisiplin

Location: Stavanger ID: HQ00007794
Prosjekt Ingeniører - Multidisiplin - Etablere godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektgjennomføringsfasen - Overordnet ansvar for engineering leveransen - Oppfølging av arbeidsforberedelse - Oppfølging av at krav og
Apply for job

Senior Engineer Electrical

Location: Haugesund ID: HQ00007789
Senior Engineer Electrical -Perform and verify design of electrical installations -FEBDOK calculations -Package Responsible Engineer -Define and design heat trace requirement in accordance with P&IDs -Prepare check and approve MTO -Prepare check and
Apply for job

Senior Ingeniør Automasjon

Location: Bergen ID: HQ00007788
Senior Ingeniør Automasjon - Detalj prosjektering/engineering automasjon inkludert egenkontroll og disiplinkontroll - Utarbeide dokumentasjon/tegninger/blokkskjema i både små oppdrag studier og realisering av større EPCI prosjekter - Utarbeide
Apply for job

Kost kontroller

Location: Stavanger ID: HQ00007787
Kost kontroller -Økonomisk oppfølging og kontroll i prosjekt -Utarbeide faktura og kost rapport til kunde -Håndtering av inngående faktura i prosjekt -Faste kontroller på inntekter og kostnader i prosjekt timer innkjøp reiser m.m. -Vedlikehold
Apply for job

Purchasing Lead 

Location: Stavanger ID: HQ00007786
Purchasing Lead The Purchasing Lead PL will be responsible for the regional sourcing- and procurement strategy as well as order execution of goods and services for dedicated commodities. The PL will also be responsible for supporting the dedicated internal
Apply for job

Senior Mechanical PRE Engineer - OW

Location: Haugesund ID: HQ00007785
Senior Mechanical PRE Engineer - OW - Assist systems engineering in defining required mechanical equipment - Establish datasheets for equipment and Technical Requisition document. - Hold technical clarifications with vendors and assist in vendor selection
Apply for job

Study lead

Location: Hammerfest  ID: HQ00007784
Study lead - Overall management and administration of the contract between Client and the Customer - Fulfil Client& 39 s budgeted financial result for the Study - Fulfil all commitments set in the contract. This implies responsibility for ensuring that
Apply for job

Prosjektleder

Location: Stavanger ID: HQ00007783
Prosjektleder -Ledelse av studier og gjennomføringsoppdrag innen MMO prosjektportefølje. -Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er ivaretatt i alle faser av gjennomføringen og i valg av teknisk løsning. -Ansvarlig
Apply for job

Cost Controller - Gjerne nyutdannet 

Location: Asker ID: HQ00007781
Cost Controller - Gjerne nyutdannet - Kontroll av inngående fakturaer - Kontroll av reiseregninger - Bilagsregistrering og bokføring - Oppfølging av innkjøpspakker - Utgående fakturering til kunde - Rapportering - Annet innen bokføring Kvalifikasjoner:
Apply for job

Senior Engineer Electrical - Cable

Location: Asker ID: HQ00007778
Senior Engineer Electrical - Cable Skilled electrical cable engineer to work in a large EPC offshore greenfield project. The right candidate will join a major new build project and will have the opportunity to develop his/her skills within cable engineering
Apply for job

Automation - ICT/Cyber Security

Location: Asker ID: HQ00007777
Automation - ICT/Cyber Security The position shall ensure that the large scale of network infrastructure is designed and delivered according to the requirements in the Network Specifications and Cyber Security Specification& 39 s by performing the following
Apply for job

Senior Electrical Engineer - Heat Trace

Location: Asker ID: HQ00007776
Senior Electrical Engineer - Heat Trace We are looking for skilled electrical heat trace engineer to work in a large EPC offshore greenfield project. The right candidate will join a major new build project and will have the opportunity to develop his/her
Apply for job

Structural PDMS designer

Location: Stavanger ID: HQ00007773
Structural PDMS designer -3D Modelling of main secondary and outfitting steel - Software PDMS and/or E3D -Concept development of practical solutions for main secondary and outfitting steel -Drawing preparation in PDMS Draft / E3D -Draft checking of
Apply for job

Customer Operations Specialist

Location: Stavanger ID: HQ00007765
Customer Operations Specialist as part of the Customer Operations Specialist team for EESSA helping to support the Sales/Services teams within Norway. The Customer Operations Specialist role augments customer relationships and expedites revenue recognition
Apply for job

Senior engineer Electrical

Location: Bergen ID: HQ00007763
Senior engineer Electrical Detail engineering electrical system including drawing and documentation in different phases. Work preparation issue work packages Internal control and discipline control of drawing and documents Vendor follow up including
Apply for job

Structural eng - Calculation

Location: Stavanger ID: HQ00007753
Structural eng - Calculation - Structural analysis calculations and design reports of main secondary and outfitting structures - Execute structural concept studies/ FEED studies - Checking of other engineers analysis calculations reports - Interaction
Apply for job

Senior Piping PDMS Designer

Location: Stavanger ID: HQ00007752
Senior Piping PDMS Designer - Perform/evaluate Pipe design engineering Route pipe using PDMS work in Study Phase and Detail Engineering - Active participation in project team including working together with customer - Weight input - Prepare study report
Apply for job

Cost controller 

Location: Haugesund ID: HQ00007745
Cost controller - Project set-up according to contract - Allocation of personnel - Maintain matrix of man hour-rates - Invoicing - Accounting - Cost/revenue analysis - Contribute in monthly closing of project accounts and in internal/external reporting
Apply for job

Innkjøper

Location: Bergen ID: HQ00007744
Innkjøper -Utarbeidelse av forespørselsdokumentasjon - Innhenting av tilbud og kommersiell evaluering av tilbud - Innkjøp av varer og tjenester - Ansvar for større og komplekse innkjøpspakker - Forhandlinger - Oppfølging av leveranser og leverandører
Apply for job

Environmental Advisor

Location: Stavanger ID: HQ00007743
Environmental Advisor The environmental engineer shall work as a project team member and be responsible of identification of environmental risks and opportunities understand the impact and manage mitigating tools through BAT and ALARP processes. Key
Apply for job

HR Administrator

Location: Stavanger ID: HQ00007742
HR Administrator Administrative oppgaver i forbindelse med ansettelser og avslutning av ansettelsesforhold. Produksjon av kontrakter avtaler attester og lignende. Administrative oppgaver knyttet til visumprosesser. Rapportering av HR data og oppfølging
Apply for job

Senior Engineer Electrical

Location: Asker ID: HQ00007739
Senior Engineer Electrical System Design and follow up of electrical systems for offshore wind HVDC project in detail phase Technical responsible PRE for electrical packages Designing solutions according to our client& 39 s requirements Input to load
Apply for job

Mechanical Package Responsible Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00007738
Mechanical Package Responsible Engineer -Technical responsible for multidiscipline packages -Establish technical requisitions specification and supplier document requirements -Technical Bid evaluations -Review and acceptance of supplier documents -Multidiscipline
Apply for job

Senior Electrical System Engineer - Cable

Location: Haugesund ID: HQ00007734
Senior Electrical System Engineer - Cable - Electrical cable design for a project in detail phase - Perform cable input and routing in Cabsys EIS - Release of cables according to project plan - Input of construction feedback - Checking of EIT nodal
Apply for job

Multi discipline Method Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00007727
Multi discipline Method Engineer Responsible for establishing and maintaining method document for area of responsibility. Responsible for update and implement activities into planning systems Construction Input sheet and cooperation with planning department
Apply for job

Jr. Planner (Nyutdannet)

Location: Stavanger ID: HQ00007723
Jr. Planner Nyutdannet - Hjelpe til å etablere og følge opp prosjektplaner - Bidra ved statuskjøringer av prosjekt - Støtte opp for å sikre korrekt rapportering av prosjektet overordnede status - Hjelpe til med å levere uke- og mnd. planrapporter
Apply for job

Mechancial PRE    

Location: Stavanger ID: HQ00007722
Mechancial PRE -Participating in Engineering multi-discipline teams reporting to Project Engineers and Engineering Managers. -For Mechanical packages - responsible preparing technical specifications and Follow-up incl vendor documentation. PRE work
Apply for job

Instrument engineer

Location: Stavanger ID: HQ00007720
Instrument engineer - Administration of tags in EIS Administration of Client systems STID Tag STID Doc Procosys STID Loop - Administration of engineering documentation in ProArc - Produce new and revise existing documentation and drawings such
Apply for job

Cost Controller 

Location: Stavanger ID: HQ00007719
Cost Controller - Start-up and closeout of projects in SAP - Create/modify/close WBS structure in SAP - Create sales order s in SAP - Monthly closing of project accounts - Cost-/profitability analysis - External financial reporting to client weekly
Apply for job

SAS Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00007715
SAS Engineers -Verify input from SOW and FEED. Work with SAS Critical documents such as: SCDs C&E Topology System Configuration Index etc. -Preparation of SAS Detail Packages -Preparation of SAS Workpackages in accordance with approved procedures.
Apply for job

Senior Electrical System Engineer

Location: Haugesund ID: HQ00007714
Senior Electrical System Engineer - Establish electrical system philosophy verification and governing documents for project in detail phase - System Design and follow up of high and low voltage system including block diagrams layouts cable schedule
Apply for job

Arbeidspakker - instrumentering og instrument rørlegging

Location: Haugesund ID: HQ00007711
Arbeidspakker - instrumentering og instrument rørlegging - Kontrollere tegninger - kontroll av MTO - sjekk om materiell er bestilt - Fokus på HMS - Sjekk nødvendighet for & 39 & 39 hot oil flushing & 39 & 39 av rør - Gi ut arbeidspakker - med
Apply for job

Document Controller

Location: Haugesund ID: HQ00007708
Document Controller Utføre dokumentkontrollaktiviteter: - Håndtering av engineering dokumentasjon internt mot kunde Sub-contract interface og fabrikasjon - Håndtering av leverandørdokumentasjon internt mot kunde og leverandører - Gjennomgang
Apply for job

Marine Operations Lead

Location: Fornebu ID: HQ00007707
Marine Operations Lead Marine Operations Lead has the following main responsibilities: -The Marine Operations Lead shall coordinate with involved parties both internally and externally closely follow up the different contractors and suppliers on interfaces
Apply for job

SPS Lead

Location: Fornebu ID: HQ00007705
SPS Lead The SPS Lead has the following main responsibilities Owner of Alliance SPS scope and client representative for SPS delivery to project. Participate in Alliance risk management and audit and monitoring activities. Participate in Alliance
Apply for job

Senior Pipe Support Engineer - PDMS

Location: Stavanger ID: HQ00007700
Senior Pipe Support Engineer - PDMS Designing and drafting Pipe Supports Collaborate with Stress and Pipe Engineers for optimal design Linking Tags and Documents in Customer and Client systems related to Pipe Supports Checking of Pipe Support drawings
Apply for job

QA Leder

Location: Stavanger ID: HQ00007689
QA Leder - Planlegge vedlikeholde og følge opp aktiviteter som vedrører prosjektets kvalitetsstyringssystem - Evaluering og oppfølging av leverandørers kvalitetsstyringssystem - Etablere og vedlikeholde prosjektets tilsynsplan basert på input fra
Apply for job

Technical safety- Firewater Engineers

Location: Stavanger ID: HQ00007687
Technical safety- Firewater Engineers - Firewater Design & Pipenet calculations - Follow up Technical safety equipment drawings and reports - Fire and gas detection - General Technical Safety engineering - Offshore surveys Qualifications: - BCS /MSC
Apply for job

Process Control Systems Engineer, HMI programmer

Location: Asker ID: HQ00007680
Process Control Systems Engineer HMI programmer -HMI programming in Citect SCADA -Participation in project execution for gas plants on LNG and LPG carriers and land-based installations. -Develop test and maintain software products efficiently and according
Apply for job

Quality Professional - Projects

Location: Stavanger ID: HQ00007678
Quality Professional - Projects The Senior Quality professional - shall provide functional support to Projects on Quality Assurance Quality Control and Risk Management. The role is given a large area of responsibility room to act and influence the way
Apply for job

Piping Support Ingeniør - PDMS

Location: Stavanger ID: HQ00007673
Piping Support Ingeniør - PDMS Piping Support design relatert til studier detaljdesign EPCIC og M&M prosjekter Inkludert: Utvikler rørstøttedesign i PDMS/MDS. Produsere rørstøttedesign i MDS. Utføre konseptuelle offshore surveys. Utarbeide material
Apply for job

Construction Plan Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00007672
Construction Plan Engineer Multidiscipline construction planner. Experience with Safran is an advantage but not a must. Responsible for the interface between construction and the planning team. -Analyse construction plan and identify critical path
Apply for job

ISO Project Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00007671
ISO Project Engineer ISO project engineer with focus on insulation and heat tracing. Good understanding for handover routines related to heat tracing and insulation -Quality assure the construction plan. Continuously check dependencies and constructability
Apply for job

Senior Material Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00007665
Senior Material Engineer - To provide metallurgical engineering support to Topside projects and ensure timely delivery and execution. - Participate in material selection based on customer specifications this includes both corrosion evaluation LCC etc.
Apply for job

Senior Process Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00007661
Senior Process Engineer - Perform and evaluate process simulations - Preliminary and detail process design - Calculation and dimensioning of piping valves and process equipment - Prepare P&ID line lists and design reports - Project work in multidiscipline
Apply for job

Piping Engineer - PDMS

Location: Stavanger ID: HQ00007658
Piping Engineer - PDMS -Study and project execution within drilling facilities both on Mobile Offshore Units and fixed platforms -Technical input to tender -Weight- and cost estimate -3D-modeling on existing and new constructions -Piping stress analysis
Apply for job

Structural Design Engineer- AutoCAD/Inventor

Location: Stavanger ID: HQ00007657
Structural Design Engineer- AutoCAD/Inventor -3D Inventor both modelling and draft. -Work descriptions and evaluate installation methods -Engineering Work Packages Qualifications: Technical Bachelor or Master degree within engineering Experience with
Apply for job

Structural Package Engineer - AutoCAD/Inventor

Location: Stavanger ID: HQ00007656
Structural Package Engineer - AutoCAD/Inventor Work tasks: -Study and project execution within drilling facilities on Mobile Offshore Units and fixed platforms -Work descriptions and evaluate installation methods -Supplier and Work shop following up -Engineering
Apply for job

Planlegger

Location: Stavanger ID: HQ00007652
Planlegger -Utarbeidelse og vedlikehold av planer i tett samarbeid med kunde og eget personell -Aktiv oppfølging og analyse av fremdriftsutvikling milepæler og kritisk linje -Evaluering av plankonsekvenser relatert til endringer -Rapportering til både
Apply for job

Structural Steel Supervisor/Advisor

Location: Cadiz, Spain ID: HQ00007646
Structural Steel Supervisor/Advisor Follow-up and monitor quality of the steel works performed by Subcontractor Advice where needed with regards to method and steel workmanship Assist the sub-contractor to complete the work in line with the schedule
Apply for job

Pipe Support Designer/Checker

Location: Asker ID: HQ00007645
Pipe Support Designer/Checker Perform pipe support checking both drawing draft and calculation checks by use of STAAD II. Have a cooperative working attitude and work close with both pipe stress engineers and piping designers. Be systematic accurate
Apply for job

PDMS Struktur Designer

Location: Stavanger ID: HQ00007640
PDMS Struktur Designer -Delta i konsept studier og prosjekt gjennomføring i vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter. -Design av hoved- og utrustningsstål ved bruk av PDMS 3D-modellering. -Produsere 2D-tegninger MTO fabrikasjoner etc fra PDMS 3D-modell.
Apply for job

Structural E3D Designer Model & Draft

Location: Haugesund ID: HQ00007639
Structural E3D Designer Model & Draft - Be a team member of the structural discipline and area multidiscipline teams. - Modelling structural steel constructions in E3D. - Drawings production in E3D/Tekla. - Self check and check of others work including
Apply for job

Inspeksjonsplanlegger

Location: Stavanger ID: HQ00007615
Inspeksjonsplanlegger - Collect relevant information RBI results historical data and drawings prior to planning - Perform planning of inspection programs in accordance with the maintenance strategy - Initiate and update SAP work orders for inspection
Apply for job

Work Environment engineer

Location: Stavanger ID: HQ00007614
Work Environment engineer -Responsible for planning and execution working environment activities within modification tasks -Participation in multidiscipline teams with other disciplines as well as with own discipline group -Coordination with Client representatives
Apply for job

LCI/DFO Coordinator

Location: Haugesund ID: HQ00007612
LCI/DFO Coordinator - DolWin 5 Offshore Wind - Perform review and familiarization of contract documents and Clients LCI requirements - Ensure a timely and co-ordinated execution of the identified LCI activities - Monitor performance of LCI work in project
Apply for job

Senior elektro ingeniør faglig lead

Location: Bergen ID: HQ00007600
Senioringeniør Elektro/faglig lead -Ansvarlig for leveranser innen elektrodisiplinen i tilbud studier og gjennomføringsprosjekter. - Ansvarlig for estimering og planlegging av arbeidsomfang innen elektro disiplinen. - Utarbeide designunderlag
Apply for job

Senior ingeniør instrument/automasjon

Location: Stavanger ID: HQ00007596
Senioringeniør Instrument/Automasjon - Ansvarlig for leveranser innen disiplinen i tilbud studier og gjennomføringsprosjekter. - Estimering og planlegging av arbeidsomfang innen disiplinen. - Utarbeide designunderlag og tekniske løsninger for
Apply for job

Konstruksjon/metode - sorte fag

Location: Stavanger ID: HQ00007589
Konstruksjon/metode - sorte fag -Planlegge metode lage installasjonsbeskrivelse og klargjøre systemer for installasjon -Utføre ingeniøroppgaver i kundesystemer som SAP og ProCoSys -Delta aktivt i prosjekteringsfasen med fokus på konstruksjons-/installasjonsmetode
Apply for job

Konstruksjon/metode - sorte fag

Location: Bergen ID: HQ00007588
Konstruksjon/metode - sorte fag -Planlegge metode lage installasjonsbeskrivelse og klargjøre systemer for installasjon -Utføre ingeniøroppgaver i kundesystemer som SAP og ProCoSys -Delta aktivt i prosjekteringsfasen med fokus på konstruksjons-/installasjonsmetode
Apply for job

Konstruksjon/metode - hvite fag

Location: Stavanger ID: HQ00007587
Konstruksjon/metode - hvite fag -Planlegge metode lage installasjonsbeskrivelse og klargjøre systemer for installasjon -Utføre ingeniøroppgaver i kundesystemer som SAP og ProCoSys -Delta aktivt i prosjekteringsfasen med fokus på konstruksjons-/installasjonsmetode
Apply for job

MC & Commissioning - sorte fag

Location: Stavanger ID: HQ00007586
MC & Commissioning - sorte fag -Bidra i tidlig prosjekteringsfase med estimering av MC & Comm. arbeidsomfang i prosjekteringsfase og ferdigstillelse offshore samt plan. -Selvstendig planlegge MC- og commissioningaktiviteter. -Delta tidlig i engineeringfasen
Apply for job

MC & Commissioning - hvite fag

Location: Stavanger ID: HQ00007585
MC & Commissioning - hvite fag -Bidra i tidlig prosjekteringsfase med estimering av MC & Comm. arbeidsomfang i prosjekteringsfase og ferdigstillelse offshore samt plan. -Selvstendig planlegge MC- og commissioningaktiviteter. -Delta tidlig i engineeringfasen
Apply for job

Automation Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00007581
Automation Engineer - Review project multi discipline documentation related to topside SAS including F&G. - Prepare SAS related documentation such as Automation integration and installation strategy SAS I/O list SAS Functional Specifications. - Modify
Apply for job

Method Lifting and Rigging Engineer

Location: Stord ID: HQ00007578
Method Lifting and Rigging Engineer Identify scope in project that needs rigging and/or crane for handling/installation. Identify and decide method for handling of scope according to HSE procedures and standards. Decide sequence of installation with
Apply for job

Senior Fire Fighting Engineer / Package Responsible Engineer

Location: Haugesund ID: HQ00007576
Senior Fire Fighting Engineer / Package Responsible Engineer -DolWin 5 OFFSHORE WIND Responsibilities as system engineer: Define and follow up performance requirements for active fire fighting Responsible for planning the firefighting on the platform
Apply for job

Project Manager

Location: Stavanger ID: HQ00007561
Project Manager The Project Manager will have overall responsibility for successful project planning and execution from concept select to project close-out. This specific role will be responsible for modifications Project on Ula & Tambar Responsibilities:
Apply for job

Technical Safety Engineer F&G

Location: Stavanger ID: HQ00007556
Technical Safety Engineer F&G Design of firewater systems such as deluge hydrant/hosereel and monitor Ability to use Pipenet software and knowledge of NFPA 15/ISO 13702 requirements is a must Prepare/update system design report and P&IDs for FW and Inergen
Apply for job

Senior Instrument and Telecom Designer (E3D)

Location: Fornebu ID: HQ00007555
Senior Instrument and Telecom Designer E3D Perform Instrument and telecom area design and develop relevant area engineering documents Design in 3D modelling tool AVEVA E3D and PDMS Ensure implementation of statutory requirements design basis specifications
Apply for job

Senior Telecom System Engineer

Location: Fornebu ID: HQ00007554
Senior Telecom System Engineer -Review and updating of Client Technical requirement documents on Telecommunications -Making specification and philosophy documents on Telecom systems like PAGA Data Networks VSAT CCTV -Development of system design requirements
Apply for job

Admin Coordinator

Location: Haugesund ID: HQ00007553
Admin Coordinator - Håndtering av prosjektets mailboks - Ansvaret for arkivering av prosjektets korrespondanse - Timeskriving - 3. part koordinering - Koordinere div ukerapporter/mnd.rapporter Kvalifikasjoner: Videregående skol el. tilsvarende god
Apply for job

Technical Safety Engineer

Location: Haugesund ID: HQ00007550
Technical Safety Engineer Study work concept study within one or more of these fields within safety engineering: - Technical safety - Active fire protection passive fire protection fire & gas detection area classification hydraulic calculations
Apply for job

Process Engineer

Location: Haugesund ID: HQ00007546
Process Engineer - Study work concept study - General process design - Production of P&IDs and PFDs - Production of process datasheets - Calculations - Reports and system descriptions - Process- and/or flare simulations with tools like Aspen HYSYS
Apply for job

Mechanical Engineer

Location: Haugesund ID: HQ00007544
Mechanical Engineer - Study work concept study - Mechanical engineering - PRE package responsible engineer related work - early evaluation of equipment packages / vendor contact Qualifications: Bachelor degree within mechanical engineering is
Apply for job

Jobsetter Instrument and Telecom

Location: Stavanger ID: HQ00007542
Jobsetter Instrument and Telecom Responsible for preparing job cards for instrument and telecom equipment including tubing. All direct work shall be described in a job package. Job-setting will be done using IFS. The job package shall contain job front
Apply for job

Senior HSSE External Environment Professional

Location: Stavanger ID: HQ00007541
Senior HSSE External Environment Professional This role will help shape and further develop the climate and sustainability strategy and implement energy management in Client throughout the value chain. The role will ensure that the company has adequate
Apply for job

Metode Mekanisk

Location: Stavanger ID: HQ00007519
Metode Mekanisk - Metode arbeid og arbeidspakker innen rør / struktur. - Offshore survey kan forventes - Tett og godt samarbeid med Engineering - Beskrive jobbene i arbeidspakken på en slik måte at den blir utført på en sikker og god måte. - Input
Apply for job

Vedlikeholds Ingeniør

Location: Stavanger ID: HQ00007507
Senior Vedlikeholds Ingeniør Arbeidsoppgaver: Maintenance Engineering. Utføre konsekvens klassifisering. Utføre RBI analyser. Etablere og oppdatere Tag. Utføre RCM/FMEA analyser. Etablere vedlikeholdsprogram og inspeksjonsprogram i kundens system.
Apply for job

Senior Electrical Engineers

Location: Stavanger ID: HQ00007478
Senior Electrical Engineers - Perform electrical work and design in accordance with applicable laws regulations standards HSE guidelines and contract requirements. - Preparation of documentation for demolition and installation. - Responsible for electrical
Apply for job

Senior SAS (Safety and Automation Systems) Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00007477
Senior SAS Engineers - Verify input from SOW and FEED. - Work with SAS Critical documents such as: SCDs C&E Topology System Configuration Index etc. - Preparation of SAS Workpackages in accordance with approved procedures. - Participation in IDC
Apply for job

Senior Instrument Engineers - Metering

Location: Stavanger ID: HQ00007476
Senior Instrument Engineers - Take responsibility for conceptual development and detail design of field instrumentation and metering systems. - Prepare technical specifications data sheets and documentation. - Prepare installation- test- and start-up
Apply for job

Instruktør - arbeidsprosesser og digitale verktøy

Location: Stavanger/Trondheim ID: HQ00007461
Instruktør - arbeidsprosesser og digitale verktøy Vi søker etter kandidater til å inngå i et instruktørkorps for å levere klasseromsopplæringen i nye digitale verktøy og arbeidsprosesser ved kunde. Kvalifiksasjoner: - Erfaring og forståelse
Apply for job

Struktur Ingeniør

Location: Stavanger ID: HQ00007449
Struktur Ingeniør - Analyser og detaljberegninger av rørstøtter og struktur ULS SLS ALS og FLS tilstand - Delta i designutvikling og sjekk av tegninger for sekundær struktur i stål og aluminium - Utarbeide og sjekking av beregningsrapporter for
Apply for job

Senior Piping Designer

Location: Stavanger ID: HQ00007448
Senior Piping Designer - Ansvarlig for tekniske løsninger innen piping og layout. - Utføre rørmodellering utkast og utvinningsaktiviteter. - Utføre uavhengige rør- og layoutstudier. - Delta i Studier og estimering av røraktiviteter. - Koordinere
Apply for job

Mud Log Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00007436
Mud Log Engineer - The Mud Logging Analyst is an entry level position to Surface Logging in Drilling and Measurements Product Line for people with the university degree in Geology Geological Applied Sciences Earth Sciences or Applied Sciences. - The
Apply for job

Senior Engineer Automation

Location: Asker ID: HQ00007373
Senior Engineer Automation - Overall system design of Electrical automation systems - Design and test Electrical Control Typicals for Electrical equipment and SAS interface - Follow-up system design for electrical automation systems for field center -
Apply for job

Construction / MC Planner

Location: Haugesund ID: HQ00007371
Construction / MC Planner - Construction Planner responsible for planning preparation of Topside integration phase - Multi discipline support to planning group for Installation phase for HVDC module - Support with Room plans/Completion of room is on critical
Apply for job

Senior Engineer Electrical - Cable

Location: Asker ID: HQ00007219
Senior Engineer Electrical - Cable Electrical cable design for a project in detail phase Perform cable input and routing in Cabsys EIS Release of cables according to project plan Input of construction feedback Checking of EIT nodal segment Use of NavisWorks
Apply for job

Category Specialist, IT & Digitalization

Location: TBD ID: HQ00007084
Category Specialist IT & Digitalization - Lead sourcing teams to execute effective and professional sourcing activities in accordance with strategies and business unit activity plans. - In the analysis phase secure alignment within the company and develop
Apply for job

Senior Electrical Engineer – Heat Trace

Location: Asker ID: HQ00006913
Senior Electrical Engineer Heat Trace - Define and design trace heat requirement from P&ID s - Calculation and selection of trace heat cable - Define and update heat trace block diagram - Modeling of junction boxes in 3D model E3D - E3D Draft
Apply for job